INFORMATIE

Situatieschets

De Irakoorlog heeft er voor gezorgd dat er miljoenen mensen ontheemd zijn geraakt. Daarnaast zorgt de oorlog in Syrië voor een grote stroom aan vluchtelingen, deze verblijven in steden en kampen in het noorden van Irak. Noord-Irak vangt op dit moment ongeveer 350 duizend Syrische vluchtelingen op. Sinds begin 2014 zijn ook nog eens ruim 2,3 miljoen mensen gevlucht voor het geweld van de islamitische Staat. Vele van hen zijn naar het Koerdische noorden van Irak gevlucht. Vluchten gebeurt altijd plots, het geval doet zich dan voor dat mensen weinig tot niets mee kunnen nemen. Hulpgoederen zijn om die redenen erg van belang.

Over ons

Stichting Parwin is genoemd naar initiatiefneemster Parwin Hassan. Zij vluchtte in 1997 uit Koerdistan en sindsdien zet zij zich vanuit Nederland in om mensen in nood te helpen. De Stichting werd opgericht op 11 oktober 2013. Tot die tijd verzamelde Parwin Hassen knuffels en kleding en deelde die vervolgens uit aan kinderen in Kirkuk en Sulaymaniyah. Steeds vaker hielpen vrijwilligers door kleinschalige inzamelacties te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten werd de situatie steeds grimmiger en steeds meer mensen waren genoodzaakt alles achter te laten en te vluchten voor IS(IS) en de burgeroorlog. Stichting Parwin probeert zoveel mogelijk vluchtelingen en ontheemden in Irak te helpen door hulpgoederen aan hen te leveren.

Inmiddels heeft de stichting met hulp van alle donateurs en vrijwilligers honderden tonnen aan goederen kunnen uitdelen in Irak en de Syrische grens. Hierbij kan men onder andere denken aan kleding, schoenen, textiel, vrouwelijke hygiëne producten, knuffels, speelgoed, rollators en rolstoelen.

Werkwijze

Alle hulpgoederen worden in Nederland ingezameld. Deze worden vervolgens in Twente door de vrijwilligers gesorteerd. In dozen worden deze getransporteerd naar Noord-Irak. De goederen worden aldaar ontvangen door vrijwilligers die deze uitdelen in de vluchtelingenkampen rond en nabij Irak en aan de vluchtelingen die genoodzaakt zijn elders (buiten de kampen)  te verblijven wegens de overvolle kampen. Voor het transport betaalt de stichting per vrachtwagen 5000 euro.

Kracht van Stichting Parwin

De lijnen tussen de mensen van Stichting Parwin en de hulpverlening in Noord-Irak zijn erg kort. Alle goederen worden uitgedeeld door vrijwilligers waaronder ook veel familie en vrienden. De hulpgoederen die hier ingezameld worden, gaan rechtstreeks naar de vluchtelingenkampen. Mensen die hier kleding schenken of andere spullen, herkennen deze op de foto’s en video’s die ze terugzien op Facebook. De mensen die dus iets schenken zien binnen korte tijd dat hun spullen aankomen bij mensen die er blij mee zijn en die het hard nodig hebben. Wij communiceren snel en transparant en reageren vaak dezelfde dag op berichten en aanvragen die mensen ons sturen. Ook geven wij aan wat de kosten per kilo hulpgoederen zijn om ze te vervoeren. Zodat men begrijpt dat elke cent die zij schenken, enkel opgaat aan het transport.

Door de nauwe band en contact met Noord-Irak, weten wij waar grote behoefte aan is en waar vluchtelingen en ontheemden zich bevinden. Wij zorgen ervoor dat de spullen op de juiste plekken en bij de juiste mensen terecht komen.